Szakmai tapasztalatok

A For-Con-Tax Könyvelő Tanácsadó és Szolgáltató Kft. megalapítását megelőzően, 12-évet dolgoztam és képeztem magam a közigazgatásban az adóhatóság munkatársaként. A már megszerzett tudást, ismereteket, törvényi változásokat folyamatosan bővítem, nyomon követem. Ezen ismeretek nélkülözhetetlenek az adózással, adótanácsadással, könyveléssel könyvviteli szolgáltatással foglalkozó gazdasági társaság életében. Az megszerzett és elsajátított ismeretek alapján, teljes körű szolgáltatást nyújtunk az ügyfeleink részére. Hat éve foglalkozom könyvviteli szolgáltatással, irányítom a társaságot, és szervezem a munkát.

De nem csak nekem vannak adóhatósági tapasztalataim. Munkatársaim közül, korábban többen is jogészként, adónyomozóként, revizorként és ügyfélszolgálati munkatársként köztisztviselői állást töltöttek be az adóhatóság berkeiben, akik szintén jelentős szakmai tapasztalatra tettek szert a felsorolt területeken.

Bizton állítom, hogy szakmailag felkészültek vagyunk adóügyi eljárásokban történő feladatok ellátására, állunk a kihívások elé, legyen az könyvelés, végrehajtás, felszámolás, vagy vagyonosodási vizsgálat.

Én úgy gondolom, hogy az ügyfeleink öregbíthetik legjobban hírnevünket, Ők adhatnak referenciát, mivel ez a szakma a bizalomra és a titoktartásra épül. A könyvelés, adótanácsadás, végrehajtás és a felszámolás olyan tevékenység, mely szigorúan, csakis az ügyfélre és a megbízottra, vagyis a felekre tartozik, így neveket, cégeket, etikátlan lenne megemlíteni, hisz ezek mind-mind bizalmas információk.

A tapasztalataink szerint, sajnos a könyvviteli szolgáltatást végzők közül többen, túlvállalják magukat, így nem jut elegendő idejük a vállalkozások teljes anyagának az elkészítésére, lezárására. Így, ha ellenőrzésre, netán felszámolási eljárásra kerül sor egy vállalkozás életében, akkor derülnek ki a hiányosságok, mely hiányosságok gyakran bírósági eljárásba torkolhatnak, súlyos következmények terhe mellett, mely a cégvezetőt érintik.

Mik a leggyakoribb hiányosságok? Csak a rend kedvéért megemlítek párat.: bankok nincsenek lekönyvelve, az eszköznyilvántartás nem naprakész és az ÉCS nincs elszámolva a könyvelő nem tud adni évközi mérleget stb. Ezért nagyon fontos egy vállalkozás életében, hogy kivel könyveltet!

Miért a For-Con-Tax Könyvelő Tanácsadó és Szolgáltató irodánkat válassza?

  • Mert teljes körű könyvviteli szolgáltatást nyújtunk,
  • mert ügyfeleinkkel minden esetben szerződést kötünk,
  • mert anyagi felelősséget vállalunk a munkánk után,
  • mert könyvelőirodánk felelősségbiztosítással rendelkezik,
  • mert ügyfeleink részére ingyenes adótanácsadással szolgálunk,
  • mert könyvelési alapdíjaink átlagosak, szolgáltatásaink viszont magasabb színvonalúak,
  • mert az elektronikus és papíralapú adóbevallások a mi regisztrációnk útján jut el a hatóságokhoz,
  • mert képesítéseinket és szakmai gyakorlatunkat a Pénzügyminisztériumnál ellenőrizhetően regisztráció igazolja,
  • mert egyszerűen, csak értjük a dolgunkat!
Olvass tovább