Házipénztár

Házipénztár, pénztárbizonylat, időszaki pénztárjelentés tudnivalók közérthetően

Mi az a házipénztár?

A házipénztár fogalom jelöli a cégen belül azt a helyet, ahol a vállalkozás a készpénzét tartja.

Kell-e a vállalkozásomnak házipénztárt vezetnie?

Igen. Minden cég (ahol van kimenő- vagy bejövő készpénzforgalom) köteles a házipénztárt érintő bevételekről és kiadásokról nyilvántartást vezetnie.

Vezetheti-e helyettem a könyvelőm a házipénztárt?

Elméletileg igen, gyakorlatban szinte biztos, hogy nem.

Az aktuális jogszabályok szerint a házipénztárt a cégnek naprakészen kell vezetnie. Egy esetleges NAV(APEH) ellenőrzés során pedig be kell tudni mutatnia a házipénztárról vezetett nyilvántartást, időszaki pénztárjelentést. Amennyiben a fenti kritériumok teljesülnek, úgy nincs akadálya annak, hogy a cég házipénztárát ne Ön, hanem könyvelője vezesse. A gyakorlatban azonban ez nehezen kivitelezhető, mivel a könyvelők általában az előző tárgyhót könyvelik, nem az aktuálisat, pláne nem naprakészen.

Összefoglalva tehát megállapítható, hogy a házipénztár naprakész vezetését szinte minden esetben csak a cég - saját maga - tudja megoldani. Mit jelent pontosan a házipénztár naprakész vezetése? A naprakész nyilvántartás azt jelenti, hogy a házipénztárt érintő bevételeket, kiadásokat a készpénzmozgással egyidejűleg kell nyilvántartani. A jogalkotók is érezhették, hogy ezt nehéz lesz betartatni a vállalkozókkal, így szerencsére a pénzmozgás dátuma mellett nem kell feltüntetni a nyilvántartásban vagy pénztárbizonylaton, hogy órára, percre pontosan mikor történt a bevétel/kiadás. A pénzkezelési szabályzat általában ugyan előírja, hogy a pénzmozgásokat a felmerülésük sorrendjében kell felrögzíteni, de mivel egy bizonylatról pl. számla) általában csak annak dátuma állapítható meg, így ezt utólagosan nem igen lehet ellenőrizni vagy betartani.

A naprakészségre azonban feltétlen ügyeljen, vagyis egy ma kiállított készpénzes számla kiegyenlítését még a mai napon rögzítse a házipénztárba!

Milyen formában kell vezetnem a házipénztár nyilvántartását?

A házipénztárt érintő bevételeket/kiadásokat egy úgynevezett pénztárjelentésen kell vezetnie. A számlához hasonlóan a pénztárjelentésnek sincs külalaki előírása, így bárhogy kinézhet. Ez teszi lehetővé, hogy a pénztárjelentést legegyszerűbben számítógéppel vezetheti, így nem kell foglalkoznia a tartalmi előírásokkal, mivel ezt Ön helyett a számítógép ellenőrzi/végzi.

Nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy a házipénztár teljes körű kezelése nem valósítható meg Excel táblázaton keresztül, mivel az Excel táblázat nem képes ellenőrizni a bevitt adatokat, nem állíthatunk ki vele szigorú sorszámadású pénztárbizonylatot a bevételekről és a kiadásokról, továbbá nem felel meg a pénztárjelentés sorszámozási előírásának sem.

    Gyakorlatban tehát két módon vezetheti a házipénztárt:

  • - kézzel: pénztárjelentés nyomtatvány kitöltésével, valamint
  • - kézzel: bevételi-kiadási pénztárbizonylat nyomtatvány kitöltésével
  • - számítógéppel: erre a célra alkalmas házipénztár program segítségével.

Időszaki pénztárjelentés

Bármekkora összeget tarthatok a házipénztárban?

2012. december 1-től érvényes jogszabályváltozás alapján: Igen.

Azonban fontos tudni, hogy a cég pénzkezelési szabályzatában (minden cégnek rendelkeznie kell ilyen szabályzattal!) továbbra is kötelező feltüntetni, hogy mekkora a maximum összeg, amit a cég tartósan a házipénztárában tarthat, csupán annyi változott 2012.12.01-től, hogy most már ennek összegét a cég a vállalkozásra jellemző körülményeknek megfelelően szabadon megállapíthatja (korábban a limit az előző év összes bevételének 10%-a volt!).

Mikor kell pénztárbizonylatot nyomtatnom?

Előbbi kérdésünknél már esett szó a cég pénzkezelési szabályzatáról. Nos, szintén a pénzkezelési szabályzat írja elő, hogy adott cégnél milyen esetben kell pénztárbizonylatot kiállítani/nyomtatni. Általánosságban pénztárbizonylatot csak akkor kell kiállítani egy adott bevételről/kiadásról, ha az adott készpénzmozgást semmilyen más bizonylattal nem tudja alátámasztani (pl. cég alkalmazottja előleget kap, tulajdonos tagi kölcsönt vesz ki, ügyfél letétet fizet be, stb.)

Nagyon fontos, hogy készpénzes kimenő- vagy bejövő számlák mellé nem kötelező pénztárbizonylatot nyomtatni, mivel a pénzmozgást maga a számla igazolja (ha csak a pénzkezelési szabályzat külön elő nem írja a pénztárbizonylat nyomtatását)!

Érdemes még tudni, hogy a pénztárbizonylat szigorú számadású bizonylat, vagyis a bizonylatok kiállításának idősorrendjét nézve folyamatos (kihagyás nélküli) növekvő sorszámmal van ellátva.

Melyik programot használjam a házipénztár nyilvántartásához?

A házipénztár teljes körű nyilvántartásához elsősorban a NATURASOFT Házipénztár Start házipénztár programot javasoljuk. Ez a program kiválóan alkalmas a forintos házipénztárak vezetéséhez, pénztárbizonylatok, időszaki pénztárjelentések nyomtatásához. Ez a házipénztár program automatikusan végzi a bizonylatok sorszámozását, a záró egyenlegek figyelését, és számtalan kényelmi funkcióval is rendelkezik.

Abban az esetben, ha szüksége van 1 cégen belül több pénztár vagy valutás pénztár kezelésére is, úgy a NATURASOFT Házipénztár Standard házipénztár programot ajánljuk figyelmébe.

Amennyiben számláit is számítógéppel szeretné kiállítani, úgy érdemes az univerzális NATURASOFT Számla Standard számlázó programot választani, mely a házipénztár funkciót beépítve tartalmazza. A házipénztár nyilvántartása így még egyszerűbb, mivel a programba rögzített készpénzes kimenő- és bejövő számlák automatikusan bekerülnek a nyilvántartásba, így jelentősen csökkenthető a kézzel végzett emberi munka.

Olvass tovább