Felszámolás


  • Felszámolási eljárás alá került a gazdasági társasága?
  • Nincs rendben a főkönyv, a mérleg, az eszköznyilvántartás?
  • A könyvelő kiadta a teljes iratanyagot hiányosan, rendezetlenül?

Ha kopogtat Önnél a felszámoló, előtte keresse meg társaságunkat, hogy átvizsgáljuk és revideáljuk a könyvelését, megelőzve ezzel a törvénysértést, a büntetőjogi felelősségre vonást!

Társaságunk a For-Con-Tax Kft. előkészíti a felszámoló részére a teljes iratanyagot, a vállalkozói szerződésben vállalt teljes erkölcsi és anyagi felelősség terhe mellett! Pótoljuk a hiányzó bevallásokat, átvizsgáljuk a könyvelést, és ha hiányosságot, könyvelési hibát találunk, átkönyveljük, revideáljuk az érintett időszakot.

A szigorúbb jogszabályi változásoknak köszönhetően a hatóságok, valamint a felszámolók csőd-bűntett, számviteli fegyelem megsértése, vagy más egyéb jogsérelem esetén a felszámolás alatt álló gazdasági társaság cégvezetője ellen büntetőeljárást kezdeményez. Minden esetben az a cégvezető felel a jogsérelemért, akinél a jogsérelem bekövetkezett.

Ezért nincs értelme a cégeladásnak! A felelősség mindig azon a személyen van, akinél a szabálytalanságok keletkeztek. Ha nincs iratanyag, a rendelkezésre álló adatokból, korábbi bevallások, adatszolgáltatások, partnerektől beszerzett információk, alapján állapítják meg a törvénysértést és ez alapján teszik meg a szükséges intézkedéseiket.

De törvényes kereteken belül, mindenre van megoldás! Egy utólagos ellenőrzéssel rendbe lehet tenni a társaság iratanyagát, pótolni a mulasztásokat, elkerülve ezzel a törvénysértést, és az azzal járó szankciót.

Társaságunk vállalja az utólagos revideálást, teljes iratanyag átvizsgálását, vállalkozói szerződésben foglalt felelősség terhe mellett.

1991. évi IL. törvény

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csődeljárásban, hitelezőkkel való egyezségkötéssel történő rendezése, ha pedig ez nem lehetséges, a fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek felszámolás útján való megszüntetése és a hitelezői érdekek védelme érdekében a következő törvényt alkotja:639

A teljes törvény megjelenítése

Olvass tovább