Bemutatkozás

 • Könyvelőt keres?
 • Végrehajtás alá került?
 • Lefoglalták a vagyontárgyait?
 • Felszámolási eljárás indul társasága ellen?
 • Nincs tisztában a törvény adta lehetőségeivel?
Akkor Ön jó helyen jár!
Mi segítünk megoldani a felmerülő problémát!
Tegye próbára szakmai ismereteinket!

Könyvelőre, most nagyobb szüksége van a kis és középvállalkozásoknak, mint valaha.

tovább...

A könyvelőkben van az ügyfelek minden bizodalma, hiszen szakmailag Ők igazodnak el a válság és a megszorító intézkedések közepette felmerülő jogszabályok, adójogi kérdések, adóellenőrzések, jelentési kötelezettségek útvesztőiben.

A cégvezetők a könyvelőikben látják minden ilyen jellegű hivatalos ügyük szakértőjét. A tapasztalt cégvezető a könyvelő megkérdezése nélkül szinte egy tapodtat sem lép az üzleti életben!

Ezért Önnek, mint cégvezetőnek, következetesen kell eljárnia könyvelője felkészültsége tekintetében, miszerint szakmailag alkalmas-e a vállalkozásának, effajta teljes körű igényeinek kielégítését ellátni, hiszen jelentős mértékben ezen áll, vagy bukik a vállalkozása.

Ha úgy gondolja, hogy könyvelője szakmailag nincs a helyzet magaslatán, akkor keresse meg könyvelőirodánkat, hogy mi elvégezhessük ezt a fajta könyvviteli szolgáltatást, hogy Ön nyugodtan aludhasson!

A könyvelésen felül miben segítjük ügyfeleinket?

Társaságunk teljes körű üzletviteli, könyvviteli adótanácsadói szolgáltatást nyújt a cégalapítástól a felszámolási eljárásig bezárólag. Gondoskodik a kintlévőségek, vevőkövetelések behajtása iránt. Teljes anyagi és erkölcsi felelősséget vállal az elvégzett munka után. Rendelkezik a könyvviteli szolgáltatást nyújtók felelősségbiztosításával. Az ügyfélkapun a saját regisztrációnkat használjuk, és nem az ügyfelét. Állandó képviseletet vállalunk, minden ügyfelünknél.

A fentiekből látszik, hogy komplett ügyintézésben részesül, ha minket választ.

Vállaljuk továbbá: végrehajtási eljárással, vagyonosodási vizsgálattal érintett személyek, gazdasági társaságok, jogi személyiség nélküli társaságok, egyéni vállalkozók magánszemélyek részére történő tanácsadást, jogi képviselettel. Felszámolási eljárást megelőző iratanyag rendezést, utólagos ellenőrzést, pótlást. Bővebb információ a Felszámolás oldalon....

Engedje meg, hogy röviden bemutassam társaságunkat

Társaságunk szakmailag magasan kvalifikált szakemberek közreműködésével, komplex ügyintézés keretében végzi a tevékenységét. Ezen tevékenységek az alábbiak: Adótanácsadás, könyvelés, könyvviteli feladatok ellátása, bérszámfejtés, végrehajtási eljárásban, vagyonosodási vizsgálatban történő közreműködés, teljes körű képviselettel.

Adótanácsadás, a vállalkozással felmerülő adóügyi, számviteli és pénzügyi lehetőségek kidolgozása, adóoptimalizálás.

Könyvelés, könyvviteli szolgáltatás nyújtása. Ügyfél centrikus szolgáltatás. A könyvelés alapvető feladatai közé tartozik a bizonylatok rögzítése és ezek alapján a szükséges bevallások rendszeres elkészítése, az éves és évközi beszámolók elkészítése és benyújtása és ezek pénzügyi kötelezettségéről a vállalkozás vezetésének tájékoztatása. Megállapodás szerint bérszámfejtés, fontos, hogy rendszeres időközönként tájékoztassa a cégvezetést arról, hogy mikor és mennyi adó és járulékfizetési kötelezettsége van a vállalkozásnak.

tovább...

Egy jó könyvelő naprakész információt tud adni a vállalkozás pillanatnyi helyzetéről. Ugyanakkor a könyvelőnek nem feladata a vállalkozás üzleti partnereivel való kapcsolattartás, és általában a vállalkozás stratégiai tervezésében, annak napi, operatív működésében sem kell részt vennie.

Végrehajtás, a végrehajtási eljárással felmerülő tanácsadás, az ügymenet nyomon követése, részvétel az eljárásban. Az eljárás szüneteltetése, megszüntetése, vagyontárgyak megóvása, szükség esetén képviselet biztosítása.

Felszámolás, felszámolási eljárásban történő közreműködés, iratanyag revideálása, utóellenőrzés, főkönyv, mérleg bevallás utólagos elkészítése, hiánypótlása. Minderre azért van szükség, hogy a felszámoló által kezdeményezett büntetőeljárást megelőzzük, kizárjuk.

Vagyonosodási vizsgálat, a vagyonmérleg elkészítése, stratégia kidolgozása, tanácsadás. Teljes körű képviselet a hatóság előtt.

Cégalapítás cégeljárás, a cégalapítás ügyvédi költségét társaságunk átvállalja, amennyiben társaságunkkal köt könyvelői szerződést. Egyéb gazdasági tevékenységgel összefüggő tanácsadás, képviselettel. Magánszemélyek, társaságok, egyéni vállalkozók nonprofit szervezetek részére is.

Ezen komplex ügyintézés magában foglalja a vállalkozásokkal kapcsolatban felmerülő mindennemű probléma megoldását. Minden területet érintőileg rendelkezünk magasan kvalifikált szakemberekkel, akik naprakész jogszabályismerettel állnak rendelkezésre. Társaságunk tagjai, alkalmazottai egy része az adóhivatal alkalmazásában alapozták meg szakmai tudásukat, szerezték meg ismereteiket. A 10-12 éves közszolgálati jogviszony során, soha, egyikünk sem találkozott olyan felkészült szakemberrel, aki a vállalkozásokat érintő ellenőrzések, egyéb eljárások során, teljes körű felkészültségről adtak volna tanúbizonyságot. Sok esetben még a saját munkájukat sem tudták megvédeni a képviseletet ellátó könyvelők.

Van Önnek könyvviteli szerződése?

Mielőtt könyvelőt választ ellenőrizze, hogy a kiszemelt könyvelő, vagy a könyvelő iroda tagja, illetve ügyvezetője alkalmazottai a mérlegképes könyvelők nyilvántartásában szerepelnek-e. Kössön könyvelői szerződést. Könyvelői szerződés letöltése (a letöltéshez regisztráció szükséges!). Ne dőljön be az olcsó könyvelőknek, meglátja, hosszútávon sokkal olcsóbban jön ki, mintha alkalmazottat tartana, vagy nem megfelelő könyvelőt választana.

tovább...

A NAV az egyre bővülő apparátusának és felkészültségének köszönhetően egyre több ellenőrzést tud lefolytatni, így bármikor bárki sorra kerülhet. Előfordulhat az is, hogy egy ellenőrzés során a feltárt hiányosság után megállapított adóhiány, a kirótt bírság, és pótlék megfizetésének elmulasztása miatt tönkre megy a vállalkozás.

Egy eredménytelenül záródó közigazgatási végrehajtási eljárást követően megindul a felszámolási eljárás, mely eljárás során, akár büntető eljárás is indulhat a cégvezető ellen, ha a könyvelő a könyvelési anyagot nem megfelelően kezeli. Törvényessége felügyeleti intézkedés keretében adószám felfüggesztést alkalmazhatnak, amennyiben a vizsgált társaság a székhelyén nem kellően van kitáblázva, illetve nem fellelhető. Adószám felfüggesztéssel jár többek között az adóbevallás benyújtásának, mérleg, adóhiány megfizetésének elmulasztása, mely felfüggesztést adószám törlés követ, végül a céget törlik a cégjegyzékből és átmegy felszámolásba. A cégvezető és a cégtulajdonos is felelősségre vonható egyes esetekben.

A számla nélküli alacsony könyvelői díjak és a könyvviteli szerződés hiánya miatt, nehéz a könyvelőre hárítani a felelősséget úgy, hogy az ügyfélkapun történt regisztráción is a társaság ügyvezetője szerepel és nem a könyvelő. Minden könyvelőnek rendelkeznie kell regisztrációval, valamint könyvelői felelősségbiztosítással.

Az adóhatóság felkészültségével szemben fel kell venni a versenyt. Az Ön vállalkozásának a jelenlegi gazdasági helyzetben is talpon kell maradnia. Ez a könyvelő cégek, egyéni könyvelők érdeke is, mert egymásra vagyunk utalva. Ne egy felszínes könyvelés vigye zsákutcába a vállalkozását. Nem is hinné, hogy egy kis odafigyeléssel megemelheti társaságát a csődtől.

Könyvelése tényadatokat tartalmazzon, vagyis minden főkönyvi számhoz tartozó értékről tudnia kell, hogy miből tevődik össze. Ha a fentiekben elmondottak, Önre nézve az újdonság erejével hatottak, akkor félő, hogy a vállalkozása veszélyben van!

Mi segítünk abban, mit tegyen annak kiküszöbölése érdekében, hogy a fentebb felsorolt gyakori hiányosságok, az Ön vállalkozását hátrányosan ne érintsék! Mit tegyen, hogy a hatóságok által kezdeményezett ellenőrzés szankcióval ne járjon!

Ezért, mi úgy gondoltuk, hogy minden szakterületről toborzunk munkatársakat, hogy az ügyfeleink minden igényét kielégíthessük, hisz a hatóságoknak bőven van ideje és szakembere arra, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy feltárja a hiányosságokat, mely hiányosságokat súlyos szankciókkal súlyt. Nekünk a mindennapokban kell helytállnunk a mindenkori jogszabályok maradéktalan betartása mellett, hogy abba később ne lehessen hibát találni.

Alapvető problémák a könyvviteli szolgáltatásban

Hogyan tud szilárd védelmet kiépíteni a jogszabályok útvesztőjében az hatóságokkal szemben?

Ha elege van abból a bizonytalanságból, amit a könyvelésével, és jogi ügyeivel kapcsolatban érez, azt tanácsoljuk, gondolja át a fentebb elmondottakat! Ellenőrizze könyvelőjét, és ha hiányosságokat tapasztal, cserélje le! Tudom, sokan azt sem tudják, mit kérdezzenek a könyvelőtől, hisz nem számviteli szakemberek. De ez nem baj, hisz a vállalkozó, cégvezető dolga a cégvezetés a tevékenységgel összefüggő gazdasági események szervezése, irányítása ezek koordinálása. A könyvelő feladata a könyvviteli szolgáltatások teljes körű ellátása. De mi akadálya annak, hogy felkérjen egy külsős céget, az ellenőrzés lebonyolítására?

Ha kételyei támadtak a könyvelőjével kapcsolatban az alábbiakat tegye meg!
tovább...
 1. Folyamatosan ellenőrizze könyvelőjét. Győződjön meg arról, hogy jut-e elegendő idő a vállalkozását érintő könyvviteli szolgáltatásra. Az egyre alacsonyabb könyvelői díjak miatt néhányan túlvállalják magukat, ezáltal bürokratikus világunkban nem jut idő az iratok teljes körű feldolgozására. Ezt a jelenséget mi úgy nevezzük ÁFA-ig történő könyvelés. Ez azért veszélyes, mert egy esetleges hatósági ellenőrzés, jelentős bírságot vonhat maga után.
 2. Könyvelője tájékoztatta a kötelmeiről? Vezet Ön házipénztárt? Mert a negatív pénztár általában tagi kölcsönként jelentkezik a mérlegben. Ez veszélyes, mert vagyonosodási vizsgálatot vonhat maga után. Kérdezze meg könyvelőjét, hogy van-e nyilvántartott tagi kölcsöne! A túlzott mértékű pénzkészlet és a pénzkezelési szabályzat hiánya számviteli törvénybe ütközik, amely jelentős bírságot von maga után.
 3. Bizonyára Ön előtt is ismert, hogy év végi záráskor, leltárt kell készíteni, de nemcsak az áru- és anyagkészletről. Szokta Önnel egyeztetni a könyvelője tárgyi eszközei meglétét? A NAV előszeretettel vizsgálja az eszköznyilvántartást, mely sok helyen nem naprakész. Tájékoztatják Önt, hogy mennyi a kintlévősége, vevőkövetelése, illetve van e fennálló hátraléka a gazdasági év végén, december 31-én? Rendelkezik Ön ilyen analitikával? Az abban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak? Egy a valóságtól eltérő magas értékű készlettel is el kell számolni például egy ellenőrzés, vagy felszámolás során!
 4. Ha nincs adat, vagy az a hatóság megítélése szerint nem „életszerű” az adóhatóság becsléssel állapítja meg az adóhiány mértékét. Ilyen szempontból mikor vizsgálta felül a vállalkozását?
 5. Ismert Ön előtt, ha valakit nem jelent be, feketén dolgoztat, az a NAV adóhatósága öt éven belül visszamenőlegesen a mindenkori minimálbér kétszeresével számolva három havi járulékfizetési kötelezettséggel sújtja (dupla minimálbérre) kamatokkal, bírsággal növelten, mely jelen esetben 440.000.- Ft egy főre, mindezt a korábbi munkaügyi szankción felül? Továbbá a Büntető törvénykönyv legújabb változtatásának "vívmányaként" amennyiben több mint 2 millió Ft. adó és járulékhiányt tár fel a fent említett esetben az adóhatóság 1-5 évig terjedő börtönbüntetésre is számíthat?
 6. Új törvényi változás: Az adóellenőrzésről szóló értesítés átvételével az önellenőrzés lehetősége bezárul! Az állam javára meg nem fizetett közterhek, sikkasztásnak minősülnek, 2-év szabadságvesztéssel sújthatóak!
 7. Bármilyen analitika hiánya, vagy a főkönyvben, mérlegben történő eltérés esetén nézesse át a könyvelését másik szakemberrel, még akkor is, ha maximálisan meg van elégedve könyvelőjével. Ez nem bizalmatlanság, hanem óvintézkedés, hiszen a könyvelője a saját hibáját nem veszi észre.

A könyvviteli szolgáltatást végzők jelentős része nem teljes körűen és nem kellő körültekintéssel végzi tevékenységét. A jogszabályi változások követésének hiánya, a képzések és önképzések hiánya, valamint a túlvállalás rányomja bélyegét az elvégzett munkára.

Tegyen fel egy kérdést: hogyan lehet bruttó 25.000.- Ft-ért elvállalni egy gazdasági társaság könyvelését, melyben 5 főállású alkalmazott van, jelentős (6.000) könyvelendő tételszámmal bír, ráadásul árbevétele miatt könyvvizsgálatra kötelezett? Sehogy! Nincs arányban az elvégzendő munka a ráfordított idő a könyvelési díjjal. Magyarul, nem lehet megcsinálni. Ebből ered az, hogy az Ön vállalkozása esetlegesen nincs teljes körűen lekönyvelve! Nem addig tart egy vállalkozás könyvelése, amíg a könyvviteli szolgáltatást végző kiszámítja a fizetendő adóterheket, elkészíti a bérszámfejtést, benyújtja a bevallásokat.

Számtalan esetben tártunk fel jelentős hiányosságokat a könyvviteli szolgáltatást végzők után, mely minket is minősít és ez megengedhetetlen! El kell fogadni azt a tényt, hogy az Olcsó Jánosok, regisztrálatlan zugkönyvelők ideje lejárt! Akik negyed-árért, teljes körűen vállalnak könyvviteli szolgáltatást, de amikor ellenőrzésre, végrehajtásra, felszámolásra kerül sor, mossák kezeiket, nem képviselik tovább az ügyfelet, ráadásul előfordulhat, hogy büntető eljárásnak teszik ki korábbi üzletfeleiket. Az ügyfél vállalkozói szerződés hiányában semmit nem tehet!

Ha úgy érzi, hogy könyvelője nem fordít elég időt Önre és cégére és felmerül Önben a gyanú fentiekben leírtak alapján, akkor ne gondolkodjon, váltson könyvelőt!

Új törvényi változás

Az adóellenőrzésről szóló értesítés átvételével az önellenőrzés lehetősége bezárult! Az állam javára meg nem fizetett közterhek, sikkasztásnak minősülnek, 2-év szabadságvesztéssel sújtható!

Cégünk vállalja
 • Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók nonprofit szervezetek teljes körű könyvelését, számviteli feladatok ellátását, teljes képviselettel.
tovább...
 • Könyvelési, számviteli feladatok ellátását, bérszámfejtést.
 • Vagyonosodási vizsgálattal érintettek teljes körű ügyintézését, mely magában foglalja a folyamatban lévő üggyel kapcsolatos képviseletet, vagyonmérleg elkészítését, tanácsadást.
 • Végrehajtási eljárással érintettek képviseletét, a végrehajtási eljárás leállítását, szüneteltetését, egyezségkötést a végrehajtást kérővel A már foganatosított végrehajtási cselekmények felülvizsgálatát. A soron következő cselekmények irányítását. Óvni, védeni adós vagyontárgyait. A törvény nyújtotta lehetőségek maximális kihasználása. A törvényes határidők és a végrehajtási cselekmények betartásának felülvizsgálata. A jogszabályban meghatározott kedvezmények, egyéb lehetőségek teljes mértékű kihasználása. A tartozás átütemezése, méltányosság, mérséklés iránti intézkedés, minek következtében kedvezőbb feltételek útján történő megfizetésére kerülhet sor.
 • Megvédjük a vagyontárgyait! A törvényesség betartását ellenőrizzük. Segítünk Önnek a törvény nyújtotta lehetőségeket maximálisan igénybe venni. A jogszabályban meghatározott kedvezményeket, egyéb lehetőségeket teljes mértékűen kihasználni. Az Ön tartozását segítünk átütemeztetni, az adóhivatalnál méltányosságot, mérséklést elérni, minek következtében kedvezőbb feltételek útján fizetheti meg adóhátralékát.
 • Felszámolási eljárásban történő közreműködés, iratanyag revideálást utóellenőrzést, főkönyv, mérleg bevallás utólagos elkészítését, hiánypótlását. Minderre azért van szükség, hogy a felszámoló által kezdeményezett büntetőeljárást megelőzzük, kizárjuk.
 • Az általunk irányított könyvelőiroda vállalja a végelszámolás, behajtás, végrehajtás, csődeljárás esetén a válságkezelést!
 • Ezen komplex ügyintézés magában foglalja a vállalkozásokkal kapcsolatban felmerülő mindennemű probléma megoldását. Minden területet érintően rendelkezünk magasan kvalifikált szakemberekkel.
Ingyen cégalapítás

Ha velünk köt könyvviteli szerződést cégalapítással felmerülő ügyvédi költségét átvállaljuk!

Válságkezelés

Az általunk irányított könyvelőiroda vállalja a végelszámolás, behajtás, végrehajtás, csődeljárás esetén a válságkezelést!

A társaságunk a törvényi változások követése mellett, rendszeres szakmai tanáccsal és átfogó védelemmel végzi tevékenységét, látja el az Ön cégének, vállalkozásának könyvviteli feladatait. Ha felkeltettük érdeklődését kérjük, keresse irodánkat az elérhetőségek valamelyikén. Nálunk garantáltan jó kezekben lesznek vállalkozása ügyei!

Olvass tovább