Adóváltozások 2018Tisztelt Ügyfelünk!

2018. július 1-től kötelező lesz a számlázó programok online adatszolgáltatása az adóhatóságnak. Ez azt jelenti, hogy a számlázó programnak rendelkeznie kell a törvényben előírt online adatszolgáltatás funkcióval. Aki még kézi számlatömböt használna ezt követően is az alábbiakat kell figyelembe vennie:

Nyomdai úton előállított számlatömb használata esetén 2018. július 1-től:

I. Kézi számlázáskor a számlát kibocsátó termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén a kibocsátott számlákról, amelyekben egy másik, belföldi adóalanyra áthárított adó összege a) a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja, de az 500 000 forintot nem éri el, a számla kibocsátását követő öt naptári napon belül, b) az 500 000 forintot eléri vagy meghaladja, a számla kibocsátását követő naptári napon belül számlánként köteles a számla (169. § szerinti) tartalmáról (a vevő adószámát is beleértve) adatot szolgáltatni.

II. Kézi számla módosítása illetve érvénytelenítése esetén az számlát kibocsátó a módosító okirat annak (170. §) szerinti tartalmáról ( vevő adószámát is beleértve) adatot szolgáltatni köteles annak kibocsátását követő a) öt naptári napon belül, ha a számlában áthárított adó akár a módosítást megelőzően, akár azt követően vagy a módosítást megelőzően és azt követően is eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot, de nem éri el az 500 000 forintot, b) naptári napon belül, ha a számlában áthárított adó akár a módosítást megelőzően, akár azt követően vagy a módosítást megelőzően és azt követően is eléri vagy meghaladja az 500 000 forintot. Az adatszolgáltatás a számlát kibocsátó személynek a felelőssége. A bejelentés elmulasztása mulasztási bírsággal jár. A fentiek alapján javasoljuk a NAV-val kompatibilis számlázó program beszerzését. A megfelelő számlázó program kiválasztása, beszerzése , beüzemelése is több időt igényelhet. A megvásárolt számlázó programmal kapcsolatos adatokat beüzemeléskor jelenteni kell a könyvelőnek, hogy be tudja jelenteni a NAV felé .

2018. július1-től egymillió Ft-ról 100.000 Ft-ra csökkent az Áfa adatszolgáltatási határa

Termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén azon számlákról, amelyekben az áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja, arról az időszakról teljesítendő bevallásban, amelyben (az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján) adólevonási jogot gyakorol, számlánként nyilatkozni köteles - a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany – ideértve az Eva. hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is – adószámának első nyolc számjegyéről, valamint adóalapról és áthárított adó összegről, a számla sorszámáról, valamint a számlában (a 169. § g pontja) szerint feltüntetett időpontról, ennek hiányában a számla kibocsátásának keltéről. Az adómegállapítási időszakban ( áfa gyakoriság szerint) ugyanazon termékértékesítő vagy szolgáltatást nyújtó által kibocsátott több számlában – ideértve a számlával egy tekintet alá eső okiratot is – áthárított adó tekintetében gyakorol összesen 100 000 forintot elérő vagy ezt meghaladó összegben adólevonási jogot, úgy az erről az időszakról benyújtott bevallásában nyilatkoznia kell: - a termékértékesítő vagy szolgáltatást nyújtó adóalany – ideértve az Eva. hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is – adószámának első nyolc számjegyéről, és ezen számlákban feltüntetett, áthárított adó összegéről. Számla módosítása, érvénytelenítése esetén a módosító okiratot befogadó adóalany abban a bevallásban, amelyben a módosítás hatását figyelembe veszi, akkor köteles a módosított számlát érintően a fentiek szerint nyilatkozni, ha a számlában áthárított adó akár a módosítást megelőzően, akár azt követően vagy a módosítást megelőzően és azt követően is eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot.

Adómérték változás 27%-ról 5%-ra 2018. január 1-től

 • Emberi fogyasztásra alkalmas élő hal frissen, hűtve, fagyasztva a jogszabályben meghatározottak kivételével
 • Sertés belsőség : Házi sertés élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva
 • - Internet hozzáférési szolgáltatás ( A hálózati szolgáltatásra nem vonatkozik a csökkenés)
 • Adómérték változás 27%-ról 18%-ra -Braille-írógép, Braille-nyomtató, Braille-kijelző ból)

  Adómérték változás 18%-ról 5%-ra 2018. január 1-től

  Az étkezőhelyi vendéglátásban az étel-, és a helyben készült, nem alkoholtartalmú italforgalom (SZJ 55.30. 1- ből) áfa mértéke 5%-ra csökken 2018.január 1-től

  Statisztikai besorolás: SZJ 55.30.1. éttermi szolgáltatás (KSH 2002. szeptember 30-ai SZJ besorolás)

  Az alábbi feltételeknek együttesen kell fennállnia: 1) az Áfa tv. szerinti szolgáltatásnyújtásnak kell megvalósulnia, 2) ennek a szolgáltatásnak a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások Jegyzékének 2002.szeptember 30-án érvényes besorolási rendje szerint SZJ 55.30.1 alá kell tartoznia, 3) a szolgáltatásnak étel- és/vagy helyben készített, nem alkoholtartalmú ital forgalomra kell vonatkoznia.

  Az éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyek kész- vagy félkész ételek és/vagy italok emberi fogyasztásra szánt értékesítéséből állnak, és amelyeket az azonnali fogyasztást lehetővé tevő megfelelő kiegészítő szolgáltatások kísérnek. Nem tekintendő az (1) bekezdés szerinti éttermi vagy vendéglátó-ipari szolgáltatásnak a kész- vagy félkész ételek és/vagy italok, olyan értékesítése – függetlenül attól, hogy az magában foglalja-e a fuvarozást vagy sem – amelyet nem kísér semmilyen más kiegészítő szolgáltatás. Nem 5%-os az áfa az elvitelre értékesítés (az eredeti szándék a meghatározó), házhoz szállítás, ha helyben fogyasztáshoz csak pult van (lángossütő, pecsenyesütő), fix áron kínált korlátlan étel- és italfogyasztás adómértéke, tölcséres fagylalt esetében. Elfogadott az 5%-áfa mértéke az önkiszolgáló étterem esetében, ha a kiegészítő szolgáltatások túlsúlyban vannak.

  55.30.11 Éttermi, cukrászdai szolgáltatás az ételek és italok elkészítése és pincér általi felszolgálása - Ha nincs melegkonyha (bár, diszkó, kocsma, italbolt, söröző, borozó, teázó, kávézó) nem elfogadott az 5% áfa kulcs felszámítása - Ha van melegkonyha, akkor is vizsgálni kell a körülményeket

  Nem tartozik az SZJ 55.30.1 alá a munkahelyi étkeztetés (SZJ 55.51) és a közétkeztetés (SZJ 55.52)

  Étel- és helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom meghatározásának szempontjai -A felszolgált ital helyben készített és nem tartalmaz alkoholt, valamint az SZJ 55.30.1 alá tartozó étkezőhelyi vendéglátás keretében valósul meg. - Helyben készített, nem alkoholtartalmú italok: a gyümölcsből, zöldségből helyben préselt vagy facsart innivaló, illetve a helyben készített alkoholmentes koktél, turmix, tea, limonádé, kávé, automatás szörpös üdítő. (3. sz. mellékletének II/3. pontja) 2016. évi LXVI. törvény 75. § b), 7. melléklet.

  2018. január 1-től Turizmusfejlesztési hozzájárulás /2016. évi LXVI. tv. 261.§/ Alanya: az étkezőhelyi vendéglátásban ételt-, és helyben készített, nem alkoholtartalmú italt árusító személy vagy szervezet. ( Alanyává válik e tevékenységet végző az alanyi mentes és evás adózó is)

  Adó alapja: az 5%-os áfa kulcs alá tartozó szolgáltatás áfa nélküli ellenértéke. (A felszolgálási díj is beletartozik)

  Javasoljuk azoknak is az 5%-os áfa kulcs alá tartozó értékesítés tételeit elkülönítve gyűjteni akik nem tartoznak az áfa körbe.

  Adó mértéke: 4% Bevallási és befizetési határidő: Az áfa bevallási határidőig, illetve arra az időszakra vonatkozóan amelyben Áfa bevallás benyújtására nem köteles (alanyi adómentes, vagy eva alany), a hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás Áfa törvény szerinti teljesítési időpontját követő év február 25. napjáig vallja be és fizeti meg.

  Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár 2018-ban továbbra is 8.000.000 Ft.

  Olvass tovább